Workshop: Curation

Binnen het steeds uitdijende aanbod films is er ook steeds meer vraag naar curatie. Consumenten kunnen beroep doen op allerlei curatoren om nieuwe content te vinden die bij hun verlangens aansluit of hen net iets helemaal nieuws biedt. We laten Nederlandse expert Bas Morsch aan het woord.

Bas Morsch stond aan de wieg van Subbacultcha! maar heeft samen met Leon Caren “We Are Public” opgericht. Dit platform is een positief antwoord op besparingen binnen de Nederlandse subsidietoekenningen. Als lid investeer je mee in verschillende culturele instellingen en kan jij gratis naar verschillende concerten, voorstellingen of films. Een lokale redactie stelt de programma’s samen. “We Are Public” combineert dus private investeringen in cultuur met curatie.

Meer info: wearepublic.nl/

  IMG_0169_web (c) Michiel Devijver IMG_0169_web (c) Michiel Devijver

Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief