Wedstrijdreglement

Onderstaand reglement is van toepassing op de “Win een gratis filmticket voor Cinema Storck” wedstrijd van VZW Les Film du Bord de Mer.

        I.            De Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door VZW Les Films du Bord de Mer liggende op de Koningin Astridlaan nummer 12 te Oostende vertegenwoordigd door Peter Craeymeersch.

      II.            Deelnemingsvoorwaarden

  • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).
  • Alle werknemers van de organisator mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
  • Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk van donderdag/ vrijdag tot zondagavond om 17.00. Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd.
  • Door aan de wedstrijd deel te nemen gaan de deelnemers akkoord met het wedstrijdreglement.
  • De organisator van de wedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van e-mailberichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz…
  • De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik ervan.
  • De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres. Verdere informatie omtrent de persoonlijke gegevens kan je terugvinden op: https://www.filmfestivaloostende.be/privacy/

    III.            Verloop deelname

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers tussen donderdag/vrijdag en zondag tot 17.00u antwoorden op het formulier en rekening houden met onderstaande procedure:

  1. Elke deelnemer moet zich met precieze data registreren. Ook moet de registratie voltooid worden. Als er sprake is van verkeerde informatie dan wordt de deelnemer gediskwalificeerd.
  2. Na het invullen van naam, voornaam, e-mailadres, wordt er een vraag gesteld aan de deelnemer. Hierop krijg de deelnemer drie opties weergegeven. De juiste optie moet aangevinkt worden.
  3. Nadien beslist de deelnemer of hij/zij onze nieuwsbrief al dan niet wil ontvangen.

De winnaar wordt gekozen op basis van het juiste antwoord. Als er meerdere winnaars zijn, dan zullen we willekeurig een naam trekken.

    IV.            Prijzen

De prijs die de winnaar ontvangt is één filmticket t.w.v. 8,00 euro voor de dag, tijdstip en vertoning die vanboven op het formulier staat vermeldt.

De winnaar van de wedstrijd wordt de maandag na het invullen van het formulier via e-mailadres op de hoogte gebracht en tracht een bevestigingsmail terug te sturen. Indien we geen bevestiging ontvangen, zijn we genoodzaakt een andere winnaar te kiezen.

Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief