Charter diversiteit & inclusie

Les Films du Bord de Mer vzw wil haar publieke en representatieve rol binnen de Vlaamse filmfestivals en audiovisuele sector ten volle opnemen en wenst bij te dragen tot een open en respectvolle cultuur voor iedereen ongeacht gender, leeftijd, opleiding, beperking, etniciteit, religie/levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, sociale en/of economische achtergrond en sub/culturen. Les Films du Bord de Mer vzw streeft daarom naar een inclusieve organisatie en naar een diverse samenstelling in haar representatieve functies. Met dit charter onderschrijft Les Films du Bord de Mer vzw haar inclusieve organisatiewaarden.

Wie?

 • Bestuurs en organisatiestructuren van Les Films du Bord de Mer vzw: Er wordt bij het invullen van de mandaten gestreefd naar een grote diversiteit aan personen die hun sector vertegenwoordigen. Met het stadsbestuur werd afgesproken dat er in een volgende legislatuur rekening gehouden zal worden met genderdiversiteit bij het aanstellen van de afgevaardigden;
 • Interne en externe medewerkers, waarmee Les Films du Bord de Mer vzw in zee gaat voor het festival, de jaarwerking of andere activiteiten;
 • Bij het aanstellen van tijdelijke personeelsleden wordt gestreefd naar het samenstellen van een diverse ploeg;
 • Bondgenootschap en partnerships met organisaties die samen een inclusieve aanpak bevorderen. e.g. De Ensors, De Jamies, VAF, Symfoon, UitinVlaanderen, Regenbooghuis, Stad Oostende, de Oesterbank, etc.

Hoe? 

 • Door, zowel zichtbaar voor de buitenwereld (publiek en media) als onzichtbaar achter de schermen, het toepassen van een actief gelijkekansenbeleid. Actief, door voor haar organisatiestructuren en geledingen voldoende op zoek te gaan naar diverse profielen om uitsluiting of discriminatie te voorkomen;
 • Door het bevorderen van een laagdrempelige en zo divers mogelijke toegang tot de Vlaamse audiovisuele sector, ook voor kleinere, diverse spelers die uit zichzelf weinig aansluiting voelen met het bolwerk dat het Vlaamse filmberoep toch nog is;
 • Door het hanteren van inclusieve taal, bv. genderinclusieve aansprekingen in alle communicatie;
 • Door het bevorderen van inclusieve beeldvorming via het gebruik van inclusieve verhalen/beelden, zowel intern als via externe media en zo divers mogelijk. Daarbij worden steeds bewust de volgende vragen gesteld: 
  • Wie komt in beeld?
  • Hoe komen mensen in beeld? 
  • Is er tijdens rode loper momenten, in promotiefilmpjes en tijdens interviews voldoende diversiteit?
  • Vermijden we louter thematisch stereotypen in beeld te brengen?
 • Door het uitdragen van de inclusieve organisatiewaarden via de verschillende communicatiekanalen;
 • Door rekening te houden met de eigen blinde vlekken of vooroordelen. Daarbij staan we open voor input om verder te groeien tot een open cultuur voor iedereen. 
 • Door in de programmatie op zoek te gaan naar films met een grote diversiteit aan makers, cast, onderwerpen, ... en door actief promotie te voeren voor deze films;
 • Door in de nevenactiviteiten zoals masterclasses, sterleggingen, homages, ... bewust te streven naar een diverse invulling van het programma;
 • Door bij de keuze van de master bewust op zoek te gaan naar diverse profielen.

Waarom?

I.h.k.v. Goed bestuur in cultuur.

 • FFO wil streven naar een inclusieve en diverse audiovisuele sector;
 • FFO wil bijdragen tot de positieve beeldvorming van de Vlaamse audiovisuele sector vanuit haar organisatiewaarden;
 • FFO wil de audiovisuele beeldcultuur bevorderen in het algemeen;
 • FFO wil bijdragen tot sensibilisering van publiek en media door ondersteuning van divers talent. 
Form

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?
Laat het ons weten!