Filmfestival Oostende schenkt € 3.575 aan Covias dankzij bezoekers

Tijdens de zestiende editie van Filmfestival Oostende (FFO) konden bezoekers bij het betalen van hun filmtickets een vrije bijdrage doneren ten voordele van Covias, een organisatie die zich specialiseert in geestelijke gezondheidszorg door actief in te zetten op zorgverlening op verplaatsing. Onze bezoekers hebben samen maar liefst een totaalbedrag € 3.575 gedoneerd.

Overhandiging cheque Covias

De cheque werd vandaag plechtig overhandigd door Artistiek Directeur van Filmfestival Oostende, Peter Craeymeersch, aan Steven Ingelbrecht, de directeur van Covias. Deze symbolische overhandiging vond plaats in aanwezigheid van Schepen van Welzijn en Zorg, Natacha Waldmann, die het belang van dergelijke initiatieven onderstreept.

FFO zet zich in om naast het vieren van de filmcultuur, ook ​ sociale verantwoordelijkheid te tonen en lokale gemeenschappen te ondersteunen. Met deze schenking aan Covias wordt een bijdrage geleverd aan onze voortdurende inspanningen om mentale gezondheid te bevorderen, wat in lijn ligt met de waarden van het festival.

Steven Ingelbrecht, de directeur van Covias, benadrukte de waarde van dergelijke donaties:

We zijn ontzettend blij met het initiatief van Filmfestival Oostende om psychisch welzijn onder de aandacht te brengen en de mogelijkheid aan te bieden om op deze wijze een financiële bijdrage mogelijk te maken. De voorbije jaren merken we een duidelijke toename van het bewustzijn over en de bespreekbaarheid van geestelijke gezondheid. We juichen toe dat meer mensen de stap zetten naar hulpverlening en worden zelf uitgedaagd om toegankelijkheid te verbeteren.

Steven Ingelbrecht

Covias zet de laatste jaren in op verschillende nieuwe initiatieven, zoals straatverpleging, het inzetten van ervaringsdeskundigheid en ervaringswerkers, het niet alleen actief betrekken van naasten, maar ook uitdrukkelijk ondersteunen van naasten van cliënten.

Heel wat van deze nieuwe initiatieven worden op vandaag nog niet gesubsidieerd door de overheid, maar zijn wel ontstaan vanuit door de maatschappij ervaren noden. We bieden hier graag een antwoord op, dat nu mee mogelijk gemaakt wordt door deze donatie. Bij deze willen we onze oprechte dank en waardering laten blijken aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt, de organisatie van het filmfestival en alle bezoekers die zo vrijgevig zijn geweest!

Steven Ingelbrecht

Schepen voor Welzijn en Zorg Natacha Waldmann benadrukt het belang van initiatieven als Covias in Oostende:

Als stad hebben we de afgelopen jaren heel wat initiatieven genomen rond de (mentale) gezondheid van de meest kwetsbare inwoners, Covias is hierin voor ons een belangrijke partner, zeker met de straatverpleegkundigen bieden zij een unieke dienstverlening aan in Oostende, waarbij mensen die vaak onzichtbaar zijn hulp krijgen. Ik kan alleen maar tevreden zijn dat ook FFO hier aandacht voor heeft en dit in de kijker plaatst

Natacha Waldmann

Bedankt!

Filmfestival Oostende wil in het bijzonder alle bezoekers bedanken die hebben bijgedragen en kijkt ernaar uit om in de toekomst nog meer positieve impact te kunnen maken.