In memoriam: Caroline Pauwels

Dankjewel voor je inspiratie, je enthousiasme, je visie en je humor. We zijn ongelooflijk dankbaar hoe je meebouwde aan ons festival. Het was een voorrecht met je samen te mogen werken. We gaan je keihard missen en beloven jouw waarden verder uit te dragen in de toekomst.

Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden, collega’s en alle mensen die je in je goedheid met raad en daad hebt bijgestaan.

Prof. dr. Pauwels studeerde filosofie en communicatiewetenschappen en was sinds 1989 verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen, waar ze bij de rectorwissel het vakgroepsvoorzitterschap doorgaf. Ze promoveerde in 1995 op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de EU. Nadien heeft ze zich gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. Van 2000 tot 2016 was Caroline Pauwels directeur van het onderzoekscentrum SMIT, dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën, en sinds 2004 deel uitmaakt van iMinds (nu IMEC). Ze kreeg in 2014 de binnenlandse Francqui leerstoel van UGent en tussen 2012 en 2016 was ze houder van de Jean Monnet Chair en was ze lid van KVABWK. Het academiejaar 2016 - 2017 startte ze als nieuw verkozen rector van de Vrije Universiteit Brussel.  Ze werd in 2020 herverkozen met meer dan 90 procent van de uitgebrachte stemmen en haar tweede mandaat als rector van de Vrije Universiteit Brussel begon. Dit mandaat liep normaal tot 2024 maar haar ziekte verplichte haar om vroegtijdig afstand te nemen van haar taken als rector in februari 2022. 

Caroline Pauwels maakte actief deel uit van de Raad van Bestuur bij Filmfestival Oostende. In 2017 zetelde ze als voorzitter van de Jury voor De Ensors samen met o.a de juryleden Willeke Van Amelrooy, Jan Eelen en Filip Peeters. Samen kroonde ze 'Home', de film van Fien Troch, tot beste film. Over dit voorzitterschap zei ze het volgende:

De Ensors zijn een belangrijke en terechte erkenning van de passie, het professionalisme en merites van de hele Vlaamse filmsector. Een eerbetoon dat door de jury heel ernstig maar ook steeds collegiaal en open werd bediscussieerd. Hoe moeilijk zo een jurering ook, het finale resultaat wordt door iedereen gedragen. Het was eveneens een eer om als voorzitter van zo een mooie jury te worden gevraagd.

Caroline Pauwels

Podcast 'Oostende Bonsoir' met Caroline Pauwels

Caroline Pauwels was vorig jaar te gast bij de podcast 'Oostende Bonsoir'.  Hier gaat ze in gesprek met Guinevere Claeys over onder andere haar rol als gastcurator bij Theater aan Zee tijdens de editie van 2021. Je kan de aflevering van de podcast met Caroline Pauwels hierboven beluisteren.