VAF stelt resultaten van 2023 en Memorandum voor

Met de publicatie van het jaarverslag van 2023 blikt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) terug op een jaar waarin de maatschappelijke impact van film en tv-series onmiskenbaar was, de arthousebioscopen het bijzonder goed deden en er een perfecte storm woedde in het audiovisuele en game landschap. 

In een Memorandum roept het VAF de volgende Vlaamse Regering (2024 - 2029) op tot ambitie en daadkracht, onder meer via een geïntegreerd audiovisueel en gamebeleid, een duurzame en permanente indexering van de dotatie en meer financiële middelen.

Volle cinemazaal

Maatschappelijke impact van film en tv-series

Film en tv-series houden de maatschappij een spiegel voor of reflecteren over wie we zijn, waar we voor staan, welke waarden we willen uitdragen, doen ons nadenken over ons eigen verleden en hoe we hiermee willen omgaan in de toekomst. In 2023 sprongen heel wat VAF-gesteunde producties eruit die een maatschappelijke impact creëerden: 'Wil' (221.938 bezoekers), 'Het smelt' (129.286 bezoekers), '1985' (1.304.094 kijkers), 'Het Verhaal van Vlaanderen' (1.741.294 kijkers), 'Arcadia'  (1.203.044 kijkers), de tv-serie 'Onze Natuur' (488.270 kijkers) en 'Godvergeten' (796.779 kijkers). 

Een documentarieserie ('Godvergeten') die de oprichting van twee afzonderlijke parlementaire commissies stimuleert, dan mag je met recht en rede stellen dat je maatschappelijke impact en relevantie hebt voor een belangrijk stuk onverwerkt verleden.

Koen Van Bockstal, directeur-intendant VAF

Resultaten 2023: meer data, meer kennis

Het jaarverslag bevat traditioneel allerlei informatie over onze reguliere werking en activiteiten rond Creatie, Talentontwikkeling, Publiek,  Internationale Promotie en Screen Flanders, net als de pijlers duurzaamheid en inclusie. Je vindt er informatie over toegekende steun en Vlaamse producties in cijfers. Zo werden in 2023 82 VAF-/SF-gesteunde Vlaamse speelfilms, 20 kortfilms en 51 Vlaamse series vertoond op een omroep in Vlaanderen.

Nieuw is een schat aan informatie verzameld door het Kenniscentrum, rond streaming, games, podcasts, en vertoningen van projecten buiten de reguliere circuits. Zo kunnen we voor het eerst een overzicht bieden van het streaminglandschap in Vlaanderen. In 2023 waren maar liefst 584 VAF-/SF-gesteunde producties beschikbaar op 16 geselecteerde streamingdiensten actief in Vlaanderen. Daarvan werden 528 producties door het VAF gesteund en 144 producties door Screen Flanders.

Een goed jaar voor de arthousebioscopen

Het afgelopen jaar bevestigden ongeveer 16 miljoen bezoekers dat een gezamenlijke cinemabeleving nog steeds goed gesmaakt wordt. Dat konden ook de arthousebioscopen vaststellen. Hun globale cijfers zijn met een stijging van 5% t.a.v. 2019 toch heel wat rooskleuriger dan het nog negatieve algemene Belgische gemiddelde. Ze sprongen niet alleen mee op de hype rond Barbenheimer maar konden na het magere 2022 opnieuw rekenen op een rijk en veel gesmaakt aanbod van straffe auteursfilms. Ze zetten het voorbije jaar dan ook weer volop in op hun publiek, die ze op sleeptouw namen langsheen een aanbod dat veel breder gaat dan enkel film. In samenwerking met andere lokale (culturele) organisaties werden opnieuw festivals, reeksen en special events uitgewerkt, die omkaderd werden met inleidingen, ontmoetingen, nagesprekken en debatten. Dat wordt gesmaakt door het publiek, dat meer beleving en verdieping wenst en opzoekt.

Jaarverslag VAF

Jaarverslag 2023

Het volledige verslag van onze activiteiten van het voorbije jaar en de prestaties van Vlaamse creaties in binnen- en buitenland.

Lees het verslag

2023: de perfecte storm 

In 2023 kwam de Vlaamse audiovisuele sector in een perfecte storm terecht.  Het gebrek aan indexering bij de financiële ondersteuning aan de productiesector, de inflatie, creatief talent dat naar het buitenland trekt, de steeds moeizamere financiering van producties, het wereldwijd stilvallen van coproductieplannen van internationale streamers, de globalisering en consolidering van de audiovisuele wereld die de leefbaarheid van onafhankelijke bedrijven zwaar onder druk zet .... Het is de keerzijde van een medaille die het VAF zware zorgen baart en onze mogelijkheden vér te boven gaat. Dit vraagt om ambitie en een daadkrachtig antwoord vanuit de volgende Vlaamse Regering (2024-2029). Het VAF presenteert daarom volgend Memorandum, waar we de speerpunten voor het komend beleid uitlichten.

Een aantal pijlers uit het VAF Memorandum 

Het VAF pleit onder andere voor: 

  • Geïntegreerd audiovisueel en gamebeleid voor Vlaanderen
  • Duurzame en permanente indexering van de dotatie 
  • 10 Vlaamse 'film'producties per genre per jaar met VAF-steun
  • Marktaanvullende rol voor de productie van series
  • Op volle kracht vooruit met gamecreatie
  • Restauratie, digitalisering en ontsluiting van filmerfgoed

Om dit te realiseren, vragen we een stijging van de dotatie van 34%, die fijnmazig wordt toegelicht in het Memorandum. 

Het Memorandum stelt ambitie en daadkracht voorop

Om de brain drain van ons talent te stoppen. Om IP in Vlaanderen te houden. Om jong creatief talent aan te moedigen en kansen te blijven geven. Om gevestigd talent een perspectief op continuïteit te bezorgen. Om met een doordachte promotie-, marketing- en distributiestrategie voldoende aandacht op te eisen in een zeer competitieve entertainment omgeving. Om innovatie en crossmediale samenwerking te stimuleren. Om te investeren in onze jeugd en in te zetten op een toekomstgerichte vertoningscultuur. Om mee het gezicht te blijven van een springlevende Europese gamescultuur. Om via performant kennismanagement onze sector en het beleid te ondersteunen met data en feiten, want kennis is macht.

De voorstellen van het VAF, toegelicht in dit memorandum, geven concrete invulling aan die ambitie, ter ondersteuning van de audiovisuele en gamesector en om te kunnen werken met budgetten die vergelijkbaar zijn met andere kleine landen, zoals Denemarken, Noorwegen en Nederland.

Redactie
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)