Reglement LOOK!-competitie

De internationale LOOK!-competitie van FFO is uniek in Europa. Naast een sterk en inspirerend scenario besteden we in deze competitie vooral aandacht aan de esthetische kwaliteiten en het visuele vermogen van film, dat maar kan bestaan dankzij het werk van van de D.O.P. (Director of Photography) en de productiondesign-ploeg (van art direction en kostuums tot make-up en visuele effecten).

Visually compelling stories

In de LOOK!-competitie ligt de nadruk op de artistieke interpretatie, de ‘look’ die films naar een hoger niveau tilt en maakt dat je ze op groot scherm gezien moet hebben. Jaarlijks wordt een selectie van acht documentaire- animatie- of fictiefilms beoordeeld door een internationale vakjury. Die bepaalt welke productie bekroond wordt met de titel ‘Beste Film’ in de LOOK! competitie.

Prijzen/categorieën

De Beste Film ontvangt 10.000 EUR. De geldprijs wordt overgemaakt aan de rechthebbende distributeur/sales agent, ter ondersteuning van de distributie/promotie van de film. 

De films in de LOOK!-competitie komen eveneens in aanmerking voor de UFK persprijs, bepaald door juryleden aangesteld door de Unie van de Filmkritiek.

Verkiesbaarheid

Alle langspeelfilms komen in aanmerking voor de LOOK!-competitie. De rechthebbenden stellen in de mate van het mogelijke promotiemateriaal ter beschikking of geven toestemming om filmfragmenten promotioneel in te zetten. Hier wordt geen vergoeding voor voorzien. De selectie van een film in de LOOK!-competitie impliceert de goedkeuring van de rechthebbenden om de film minimaal één en maximaal vijf keer tijdens de duur van het festival te vertonen, na overeenkomst van een BO split of screening fee.

De distributeur/sales agent stelt gratis een versie met andere ondertitels ter beschikking voor de jury indien nodig.

Selectieprocedure

Het team van FFO-programmatoren maakt de selectie van de films die in competitie meedingen. De opname in de LOOK!-competitie wordt voorafgaand het festival per mail bevestigd aan de rechthebbenden. De selectie is niet gekoppeld aan een vergoeding. Er wordt een laurel ‘Official Selection LOOK!-competition - Filmfestival Oostende’ ter beschikking gesteld die de producent in de geselecteerde film en haar promomateriaal kan gebruiken. De selectie wordt door de producent toegevoegd aan het IMDb-profiel.

De beslissing van het selectiecomité om een film te selecteren of af te wijzen is definitief. Over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Jurering

Jaarlijks wordt er een divers professionele jury samengesteld bestaand uit personen recentelijk actief in de filmindustrie. De voorkeur wordt gegeven aan scenaristen, DOP’s, Production Designers, regisseurs, kunstenaars etc. Mensen die professioneel met esthetiek of film bezig zijn en erkenning genieten van hun peers binnen hun vakgebied. Een oneven aantal juryleden garandeert een overwinning door simpele meerderheid van stemmen. Na de prijsuitreiking voorzien de juryleden een korte motivatietekst waarin ze hun keuze voor de gelauwerde film(s) onderbouwen.

De juryleden engageren zich niets naar de buitenwereld te communiceren omtrent de beraadslaging tijdens het jureringsproces. De juryleden engageren zich niets te lekken omtrent de besloten vergaderingen en de resultaten. 

In geval de juryleden onmiddellijke banden hebben met een productie die in aanmerking komt voor een prijs of bij twijfel moeten zij dit voorafgaandelijk melden en zich desgevallend onthouden van stemming wanneer de betreffende film besproken wordt. 

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats tijdens een officieel moment  in aanwezigheid van de juryvoorzitter, de festivaldirecteur en het aanwezige publiek gedurende de tweede helft van het festival. De producent en distributeur worden op de hoogte gebracht van de winst en vriendelijk verzocht iemand af te vaardigen voor de ceremonie. De winst van de LOOK! competitie wordt door de producent toegevoegd aan het IMDb-profiel. De eventuele reiskosten worden vergoed door het festival. 

Partners

De officiële LOOK!-competitie van FFO komt tot stand in samenwerking met een title sponsor van FFO. Deze en eventuele andere sponsorvermeldingen gebeuren steeds in commerciële/evenementiële aankondigingen in het kader van FFO en kunnen geen inhoudelijke en/of vormelijke associatie met de geselecteerde films hebben.   

Organisatie

Filmfestival Oostende en de LOOK!-competitie is een organisatie van Les Films du Bord de Mer vzw.