Reglement COOP!-competitie

De internationale coproductie-competitie wordt in 2022 voor het eerst georganiseerd en focust zich uitsluitend op Belgische en Nederlandse coproducties. Geïnspireerd door de lokale cultuur gaan de FFO-programmatoren op zoek naar opmerkelijke en boeiende filmproducties die internationale samenwerkingen naar een nieuw niveau tillen. We willen hiervoor erkenning geven aan Belgische en Nederlandse producenten die op een creatieve manier op zoek gaan naar samenwerkingen om hun projecten te doen slagen.  

De hand van België en Nederland in binnen- en buitenland

Samenwerkingen/COOPerations die verder gaan dan financiële constructies, maar waarbij vakmanschap en creativiteit uit de lage landen hoogtij vieren. Jaarlijks wordt een selectie van acht documentaire- animatie of fictiefilms beoordeeld  door een professionele jury, voorgezeten door een Belgische of Internationale filmprofessional. Zij bepalen welke productie bekroond wordt met de titel ‘Beste Coproductie’ in de COOP!-competitie. 

Prijzen/categorieën

  • De Beste Coproductie ontvangt 5.000 EUR. De geldprijs wordt overgemaakt aan de rechthebbende distributeur/sales agent, ter ondersteuning van de distributie/promotie van de film.
  • De films in de COOP!-competitie komen eveneens in aanmerking voor de UFK persprijs, bepaald door juryleden aangesteld door de Unie van de Filmkritiek.

Verkiesbaarheid

Komen in aanmerking voor de COOP!-competitie:

  • Films die voor minimaal 10% van het totale budget bekostigd zijn door Belgische of Nederlandse financiering via eender welke legitieme financieringsvorm. 
  • Films met  een duidelijke Belgische of Nederlandse creatieve inbreng, zij het voor of achter de schermen. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn een Belgische of Nederlandse regisseur, hoofdacteur, scenarist etc. 
  • Films met Belgische coproducenten
  • Films met Nederlandse coproducenten

Belgische en Nederlandse coproducties kunnen ingezonden worden via de visitors page van Filmfestival Oostende. De FFO-programmatoren gaan wereldwijd actief op zoek naar films waar Belgische en Nederlandse filmprofessionals medewerking aan verlenen. De producenten/distributeurs van de geselecteerde films stellen in de mate van het mogelijke promotiemateriaal ter beschikking of geven toestemming om filmfragmenten promotioneel in te zetten. Hier wordt geen vergoeding voor voorzien. De selectie van een film in de COOP!-competitie impliceert de goedkeuring van de rechthebbenden om de film minimaal één en maximaal 5 keer tijdens de duur van het festival te vertonen, na overeenkomst van een BO split of screening fee. De distributeur/sales agent stelt gratis een versie met andere ondertitels ter beschikking voor de jury indien nodig.

Selectieprocedure

Het team van FFO-programmatoren maakt de selectie van de films die in competitie meedingen. De opname in de COOP!-competitie wordt voorafgaand het festival per mail bevestigd aan de rechthebbenden. De selectie is niet gekoppeld aan een vergoeding. 

Er wordt een laurel ‘Official Selection COOP!-competition - Filmfestival Oostende’ ter beschikking gesteld die de producent in de geselecteerde film en haar promomateriaal kan gebruiken. 

De beslissing van het selectiecomité om een film te selecteren of af te wijzen is definitief.

Over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Jurering

Er wordt een professionele Young Talents-jury samengesteld bestaand uit personen

die werken aan hun eerste of tweede (kort)film. Mensen met een frisse, onbevangen blik die in staat zijn om de kwaliteit, de métier en de creativiteit van een filmproductie in te schatten. Voorgezeten door een ervaren Belgische/Nederlandse filmprofessional, die naast het jurering proces ook een mentorrol op zich neemt gedurende de COOP!-competitie.  Een oneven aantal juryleden garandeert een overwinning door simpele hoeveelheid van stemmen. Na de prijsuitreiking voorzien de juryleden een korte motivatietekst waarin ze hun keuze voor de gelauwerde film(s) onderbouwen.

De juryleden engageren zich niets naar de buitenwereld te communiceren omtrent de keuze van de winnaar(s), stemgedrag van collega-juryleden of eigen stemgedrag. De juryleden engageren zich niets te lekken omtrent de besloten vergaderingen en de resultaten. In geval de juryleden onmiddellijke banden hebben met een productie die in aanmerking komt voor een prijs of bij twijfel moeten zij dit voorafgaandelijk melden en zich desgevallend onthouden van stemming wanneer de betreffende film wordt besproken. 

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats tijdens een officieel moment voor een filmvertoning in aanwezigheid van de juryvoorzitter, de festivaldirecteur en het aanwezige publiek gedurende de tweede helft van het festival. De producent en distributeur worden op de hoogte gebracht van de winst en vriendelijk verzocht iemand af te vaardigen voor de ceremonie. De eventuele reiskosten worden vergoed door het festival.

Partners

De officiële COOP!-competitie van FFO komt tot stand in samenwerking met Pandemie. De partner zal vermeld worden in alle communicatie aangaande de COOP!-competitie. 

Organisatie

Filmfestival Oostende en de COOP!-competitie is een organisatie van Les Films du Bord de Mer vzw.