COOP!-competitie

In 2022 organiseerden we voor het eerst de internationale coproductie-competitie. De focus ligt op samenwerkingen of COOPerations die verder gaan dan financiële constructies, en waarbij vakmanschap en creativiteit uit de Lage Landen gebundeld worden. De selectie wordt beoordeeld door een publieksjury, samengesteld door FFO, met een Vlaamse filmprofessional aan het hoofd. Zij bepalen welke productie bekroond wordt met de titel ‘Beste Coproductie’ in de COOP!-competitie.

COOP! staat voor ‘cooperate’. In een klein landje als België is samenwerken met producenten uit het buitenland onontbeerlijk om filmprojecten tot een goed einde te brengen. Deze samenwerkingen zijn soms inhoudelijk, via een uitwisseling van kennis en talent, soms bestaan ze eerder uit financiële noodzaak. In de COOP!-competitie willen we hulde brengen aan de beste coproducties van België en Nederland. 

Met 'Tiger Stripes' als winnaar.

Met winnaar 'Le bleu du caftan' en een speciale vermelding voor 'Burning Days'.

Met 'Rien à foutre' als winnaar.

Camalot Belgium

Camalot Belgium is trotse partner van de COOP!-competitie en schenkt 7.500 EUR.